Co warto wiedzieć przed wycinką swojego drzewa w mieście?

 

Aby wyciąć drzewo (nawet suche), należy posiadać zezwolenie burmistrza lub wójta (uzyskiwane za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub Dzielnicy).

Jeżeli Państwa posesja (lub kwartał ulic, na której się znajduje) jest objęta ochroną konserwatorską, wówczas o stosowne zezwolenia należy ubiegać się u Wojewódzkiego lub Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na tych posesjach nawet zabiegi pielęgnacyjne drzew wymagają pozwolenia.

Wycięcie drzewa w Warszawie bez zezwolenia zagrożone jest bardzo wysokimi karami pieniężnymi.

Pomocne informacje

Dla Państwa wygody prezentujemy ważne i przydatne informacje związane z wycinką drzew. Przed przystąpieniem
do prac zachęcamy do lektury.